Giurgeu-Hăşmaş

  • La intrarea în Cheile Bicazului, Lacul Roşu este o atracţie turistică în sine, lac de baraj natural format printr-o alunecare de teren care a blocat apele pârâului. Privind de la coada lacului în aval privirea e atrasă de silueta de piatră a Suhardului Mic care se înalţă pe malul stâng al pârâului Bicaz, loc frecventat de pasionaţii de escaladă (ca de altfel întreaga zonă a Cheilor Bicazului).

  • În aval de Cheile Bicazului (Bicaz Chei, jud. Neamţ), în arealul munţilor Giurgeu - Hăşmaş, cca 336 ha de teren au fost declarate arie protejată în 2007 formând rezervaţia naturală Cheile Șugăului-Munticelu, sit Natura 2000, care conţine mai multe specii de plante şi animale şi tipuri de habitate naturale rare. Este şi o zonă carstică importantă, cu două peșteri frumoase: peștera Tunel (Șura Glodului) și peştera Munticelu (Ghiocelu). În partea sudică a Pietrei Glodului, o creastă accidentată de calcar, se înalţă vârful Turnul Mare (1.000 m) pe ai cărui pereţi a fost amenajat traseul de via ferrata Astragalus.