Sheepherding in Romanian Carpathians

Shepherd, Făgăraş Mt.Shepherd's faithful friendFăgăraş Mt.Badea Niculiţă, Zănoaga Stânei, Parâng Mt.Coming back, Baiului Mt.'Grassland with a view !', Făgăraş Mt.